Gedragscode

We verwachten van iedere OBW-er, speler, leider of supporter, dat men zich zal houden aan de door het algemeen bestuur opgestelde gedragscode.

Voor ieder lid, senior, junior of pupil, heeft OBW vijf uitgangspunten:
-    Lid zijn van OBW is meer dan voetballen, handballen en trainen; van ieder lid wordt een extra bijdrage verlangd, in welke vorm dan ook. 
-    Leden tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, ongeacht huidskleur, afkomst, geslacht of geaardheid.
-    Leden accepteren het gedrag van de scheidsrechter of trainer en waarderen hun rol.
-    Seniorleden, selectiespelers, trainers en ouders vervullen een voorbeeldfunctie.
-    Leden behandelen materialen, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is. Dit geldt ook voor eigendommen van anderen.
-    Onze tegenstanders zijn te gast en worden ook als gasten behandeld.

Indien leden zich niet volgens bovenstaande gedragscode gedragen, zal het algemeen bestuur passende maatregelen nemen. Eerst zal er een gesprek met het desbetreffende lid gevoerd worden. Later zullen de ouders geïnformeerd worden (van de jeugdspelers). Daarna zal er worden overgaan tot het opleggen van een straf. Hierbij denken we aan “taakstraffen” zoals bijv. kleedkamers schoonmaken, tribune opruimen ( pupillen) of aan schorsingen (junioren en senioren).

Met de gedragscode achter de hand hopen we op een sportief verloop van het seizoen.

Wij bedanken onze sponsoren ( Sponsoren HandbalSponsoren Voetbal )