Fairplay

Het algemeen bestuur en de  overige commissies van OBW hebben de normen en waarden hoog in het vaandel staan. Sportief gedrag is zeer wenselijk. Aangezien er de laatste tijd toch met enige regelmaat ernstige en minder ernstige incidenten zijn voorgevallen is er besloten om een gedragscode op te stellen voor de gehele voetbal- en handbaltak van OBW. De gedragscode gaat niet alleen over gedrag in het veld, maar ook over wederzijds begrip en een grotere betrokkenheid bij de club.

Het Algemeen bestuur, voetbalbestuur, handbalbestuur en technische commissies zijn extra alert op negatief gedrag.
Het AB en de bovengenoemde commissies zijn van mening dat agressief gedrag op en naast het veld richting scheidsrechters, assistent scheidsrechters en tegenstanders uitgebannen moet worden.

We verwachten van iedere OBW-er, speler, leider of supporter, dat men zich zal houden aan de door het algemeen bestuur opgestelde gedragscode.

Wij bedanken onze sponsoren ( Sponsoren HandbalSponsoren Voetbal )