Blauwe Draad Jeugd

Bij OBW voetballen de kinderen zelf

Het doel van de jeugdopleiding bij OBW is met plezier beter worden. Plezier en ontwikkeling van het kind staan voorop, resultaat is hieraan ondergeschikt.

Dit proberen we te bereiken door:

  1. Op de training te streven naar zoveel mogelijk balcontacten. Trainers dienen NIET mee te voetballen tijdens training, GEEN complexe oefeningen, GEEN rijtjes met stilstaande spelers, GEEN koptraining in E en F, GEEN conditietraining bij D t/m F).
  2. Vrijheid van handelen/keuze voor spelers. De kinderen bepalen zèlf in de wedstrijd wat ze met de bal doen ("afspelen!" willen wij niet horen aan de kant van het veld, durf te voetballen is ons credo). Vooraf maakt de trainer de afspraken met zijn spelers, daarbinnen heeft de speler vrijheid van functioneren. NIET negatief en sturend praten en schreeuwen naar de kinderen.
  3. Positief te coachen. Er zijn 4 coachmomenten voor de trainer: voor de wedstrijd, in de rust, na de wedstrijd en tijdens de training. Tijdens de wedstrijd kinderen positief stimuleren en coaching beperken tot het rustig aanspreken van kinderen op het niet nakomen van gemaakte afspraken. Proberen te benadrukken wat er goed, niet continue wijzen op wat er fout gaat.
  4. Ouders NIET te laten coachen. Vanaf het verzamelmoment voorafgaande aan de training/wedstrijd tot en met het douchen na afloop van de training/wedstrijd zijn de trainers de opvoeders van het kind. Ouders komen niet in de kleedkamer (muv de allerkleinste F-jes). Uiteraard mogen ouders de kinderen langs de lijn wel positief aanmoedigen.
  5. De intentie om te voetballen met een goede veldbezetting. Opbouwen van achteruit in een 4-3-3 systeem (in E en F1 2-2-2 systeem, F2 en lager werken alleen met voor en achter). Spelers hebben als keuze overspelen of zelf de actie te maken; ballen worden niet wild weg geschoten, tenzij een speler in het eigen strafschopgebied staat.
  6. Een duidelijk tactisch systeem.  Het tactische systeem staat voor het maken van duidelijke afspraken voor het gehele team (4-3-3 dan wel 2-2-2, samen aanvallen, omschakelen en verdedigen). Het tactische systeem is gedurende het gehele jaar hetzelfde en wordt niet aangepast aan de tegenstander. Mogelijk dat een tactische systeem voor de D t/m A gedurende het jaar wel uitgebreid kan worden met aanvullende afspraken. In E en F dienen spelertjes nog zo veel als mogelijk op verschillende posities te spelen.
  7. Gelijke speeltijd voor iedereen. In E/F gelijk wisselen, iedere speler krijgt iedere wedstrijd evenveel speelminuten. Bij D t/m A2: spelers over een heel jaar evenveel speelminuten. Bij A1: trainer beslist waarbij iedere speler in principe iedere wedstrijd speeltijd krijgt. Speeltijd is in ieder team wel afhankelijk van de trainingsopkomst (niet afmelden voor training is minder tot geen speeltijd op zaterdag).
  8. Een open cultuur. We (trainers, leiders, ouders en kinderen) spreken elkaar rechtstreeks aan op ongewenst gedrag en het niet nakomen van afspraken. Desgewenst kunnen hierbij de coördinatoren van OBW ingeschakeld worden, maar probeer het eerst altijd zelf.

Wij bedanken onze sponsoren ( Sponsoren HandbalSponsoren Voetbal )